English Site

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”)‟ndan 18 Haziran 2015 tarihinde “Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi” almış ve faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Tebliği” hükümlerine göre sürdürmektedir.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket, 10,000,000 TL kayıtlı sermaye ile her biri 1 TL itibari değerde 10,000,000 adet paya bölünmüş olmak üzere 15 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuş olup 23 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 2.000.000 TL olup, Strateji Holding A.Ş.’nin %75 ve Strateji Menkul Değerler A.Ş’nin %25 ortaklı iştiraki ile kurulmuştur.

Sürekli Bilgilendirme Formu

Son Güncelleme: 30/09/2021

Faaliyet Yetki Belgeleri

Tarih Sayı Belge
18.06.2015 PYŞ/PY.23/746 Faaliyet Yetki Belgesi

Yönetime İlişkin Bilgiler

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticari Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Strateji Holding A.Ş. 4,125,000 %75
Strateji Menkul Değerler A.Ş. 1,375,000 %25
Toplam 5,500,000 %100

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü

Tür Sayı Büyüklük
Kurumsal %
Bireysel %
TOPLAM %

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

İsim Ünvan
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başkanı
Murat AĞCI Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
Ayşe Şebnem TÜRKAY Yönetim Kurulu Üyesi

Ana Sözleşme

Mali Tablolar

Tarih Mali Tablo
30.06.2021 Altı Aylık Tablo
31.12.2020 Yıllık Tablo
30.06.2020 Altı Aylık Tablo
31.12.2019 Yıllık Tablo
30.06.2019 Altı Aylık Tablo
31.12.2018 Yıllık Tablo
30.06.2018 Altı Aylık Tablo
31.12.2017 Yıllık Tablo
30.06.2017 Bilanço
30.06.2017 Gelir Tablosu
30.06.2017 Özkaynak Tablosu
30.06.2017 Nakit Akış Tablosu
31.12.2016 Yıllık Tablo
30.06.2016 6 Aylık Tablo
31.12.2015 Yıllık Tablo