Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(FYF) Strateji Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 01/01/2020

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 01/01/2020

24/07/2020 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 0.00
Yatırımcı Sayısı : 0
Birim Pay Değeri : 0.000000

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %0.00
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
Toplam : %0.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 0 Adet
Alım - Satım Saatleri : 0

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
0

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
0

Fon Kurulu Üyeleri
0

Fon Denetimi
0

Fon Müdürü
0

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
Toplam 0.00 0.00
Alım - Satım Yerleri
0