English Site

Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(SBSUSD) Strateji Portföy Başak Serbest (Döviz) Özel Fon

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme: 07/01/2022

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 11/11/2019

Portföy Dağılımı

Eurobond : %100.00
Diğer : %0.00
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Strateji Portföy Başak Serbest (Döviz) Özel Fon'unda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir.

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat (USD)

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,274’ünden (yüzbindeikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4,125,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1,375,000.00 25.00
Toplam 5,500,000.00 100.00

Alım - Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON SADECE ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KİŞİ VEYA KURLUŞLARA TAHSİS EDİLMİŞ FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN "ÖZEL FON" NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

Dokümanlar