English Site

Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(STSUSD) Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme: 07/01/2022

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 03/09/2018

Portföy Dağılımı

Eurobond : %100.00
Diğer : %0.00
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 10000 Adet
Alım - Satım Günleri : Her ayın 20'sine kadar girilen fon alım satım emirleri takip eden ayın ilk iş gününde gerçekleştirilir.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu'nda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Fonun Eşik Değeri

BIST-KYD Brüt Repo

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat (USD)

Fonun Yönetim Ücreti

Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,002 ' sinden (yüzbindeiki) yıllık % 0,73 (onbindeyedinoktaüç) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4,125,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1,375,000.00 25.00
Toplam 5,500,000.00 100.00

Alım - Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.

Dokümanlar