Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı
(STS.USD) Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 28/01/2020

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 03/09/2018

Portföy Dağılımı
Eurobond : %80.00
Diğer : %20.00
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 10000 (Onbin) USD Karşılığı

Alım - Satım Günleri : Her ayın 20'sine kadar girilen fon alım satım emirleri takip eden ayın ilk iş gününde gerçekleştirilir.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu'nda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi
Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat (USD)

Fonun Yönetim Ücreti
Yıllık 0.73%

Dokümanlar
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
SELİM TAYLAN

Fon Denetimi
FATİH MARTI

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 1,875,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 625,000.00 25.00
Toplam 2,500,000.00 100.00
Alım - Satım Yerleri
Strateji Menkul Değerler A.Ş.


NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.