English Site

Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(STZ) Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme: 07/01/2022

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 03/05/2019

Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri : %0.00
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
Toplam : %0.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 10000 Adet
Alım - Satım Saatleri : 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Yatırımcısına orta ve uzun
vadede “eşik değer” olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri
sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri
değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koşuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar araclığı ile yapılabilecektir.

Fonun Eşik Değeri

100 BIST-100 Getiri Endeksi

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,006' sından (yüzbindealtı) [yıllık yaklaşık %2,19 (yüzdeikivirgülondokuz)]

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4,125,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1,375,000.00 25.00
Toplam 5,500,000.00 100.00

Alım - Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.

Dokümanlar